CÂY GIỐNG DUY HIỀN | Cây giống, Giống cây, giống cây trồng, trại cây giống
Nivo Slider Demo
Chanh Úc

 

Cây giống rất dễ trồng, khả năng thích nghi rộng. Cho trái 1 – 1,5 năm sau khi trồng. Năng suất cao. Trái to, không hạt, vỏ xanh, mỏng vỏ, nhiều nước chua và thơm. Cây trồng được trong chậu.

                 

           

0752 215 849

0908 497 864