CÂY GIỐNG DUY HIỀN | Cây giống, Giống cây, giống cây trồng, trại cây giống
Nivo Slider Demo
Mít tố nữ

 

Mít Tố Nữ là loại mít nhỏ nhất trong các loại mít, trái khoảng 1 - 2kg, đặt trưng của Mít Tố Nữ là khi ăn có thể lấy múi và cùi ra một lúc. múi nhỏ vị ngọt.

                         

              

 

Cây mít tố nữ là một loại cây trung bình, cao đến 20m và có thể cho trái 2 lần mỗi năm. Cây khoảng 2.5 đến 5 tuổi thì bắt đầu kết trái. Mùa mít chín kéo dài khoảng 6 tuần.

0752 215 849

0908 497 864