CÂY GIỐNG DUY HIỀN | CÂY GIỐNG, CHỢ LÁCH, BẾN TRE
Nivo Slider Demo
Chôm chôm Thái

 

Hiện nay giống chôm chôm Java ít được thị trường ưa chuộng, do chất lượng và mùi vị kém, khi chín thường héo khô, hình dạng và màu sắc quả ít hấp dẫn người tiêu dùng. Do đó chôm chôm Thái ngày càng được ưa chuộng hơn với các đặc tính vượt trội: trái to, màu đẹp, giòn cơm và ngọt.

                              

      

Cây chôm chôm Thái sức sống rất mạnh, sau thu hoạch cây rất nhanh ra đọt non, ít tốn chi phí cho phân bón- thuốc bảo vệ thực vật; đồng thời, cây dễ ra hoa và đậu trái, trái mau chín và hiện nay trái chôm chôm Thái đang được thị trường tiêu thụ mạnh với giá cao.

0752 215 849

0908 497 864

Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON

Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON

Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON

Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON

Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON
Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON