CÂY GIỐNG DUY HIỀN | CÂY GIỐNG, CHỢ LÁCH, BẾN TRE
Nivo Slider Demo
Nhãn xuồng vàng

 

Giống nhãn xuồng cơm vàng có xuất xứ từ đồng đất phù sa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thịt quả dày, màu hạt vàng, ráo, dòn, rất ngọt, được tị trường ưa chuộng. - Nhãn xuồng cơm vàng là một trong vài giống nhãn có cỡ trái lớn nhất so với các giống nhãn khác.

                            

       

 

 

Tuổi cây: 15-20 năm tuổi - Năng suất (kg/cây/năm): 100-140 - Số vụ thu hoạch: 1 vụ/năm - Khả năng sinh trưởng: Khá - Thời gian ra hoa đến thu hoạch: 4-4,5 tháng - Tập tính ra hoa: Tự nhiên - Khả năng đậu trái: cao.

0752 215 849

0908 497 864

Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON

Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON

Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON

Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON

Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON
Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON