CÂY GIỐNG DUY HIỀN | CÂY GIỐNG, CHỢ LÁCH, BẾN TRE
Nivo Slider Demo
Mãng cầu xiêm

 

Trái mãng cầu xiêm lớn hơn mãng cầu ta rất nhiều, nặng trung bình từ 1-2 kg có khi lớn hơn nữa, vỏ ngoài nhẵn chỉ phân biệt múi nọ với múi kia nhờ mỗi múi có một cái gai cong, mềm vì vậy còn có tên là mãng cầu gai. Nguồn gốc từ châu Mỹ Latinh, được trồng ở các nước nhiệt đới và cận nhiệt đới không có sương.

                     

          

 

 

  Mãng cầu xiêm trồng sau 2 năm thì bắt đầu cho trái, năm thứ 3 cho năng suất và có thể đạt 40 trái/cây/năm.

0752 215 849

0908 497 864

Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON

Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON

Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON

Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON

Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON
Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON