CÂY GIỐNG DUY HIỀN | CÂY GIỐNG, CHỢ LÁCH, BẾN TRE
Nivo Slider Demo
Mãng cầu Thái

 

Trái có vỏ nhẵn màu xanh, chuyển sang vàng tối khi chín. Thịt màu trắng vàng, hạt màu nâu vàng. Trái to có thể đạt trọng lượng lên tới 2,5 kg.

                          

         

 

 Mãng cầuThái trồng sau 2 năm thì bắt đầu cho trái, năm thứ 3 cho năng suất và có thể đạt 40 trái/cây/năm.

0752 215 849

0908 497 864

Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON

Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON

Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON

Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON

Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON
Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON