CÂY GIỐNG DUY HIỀN | CÂY GIỐNG, CHỢ LÁCH, BẾN TRE
Nivo Slider Demo
Chanh bông tím

 

Chanh bông tím có nguồn gốc từ Thái Lan, chanh này dễ trồng và dễ chăm sóc, năng suất gấp 3 lần chanh giấy. Chanh này không có gai, ít sâu bệnh. Thị trường đang thịnh hành.

                         

    

 

Chanh bông tím trồng sau 8 tháng cho quả. Cây 2 năm tuổi cho năng suât cao.

0752 215 849

0908 497 864

Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON

Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON

Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON

Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON

Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON
Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON