CÂY GIỐNG DUY HIỀN | CÂY GIỐNG, CHỢ LÁCH, BẾN TRE
Nivo Slider Demo
Xoái Thái

 Xoài Thái  là giống xoài có chất lượng ngon đang được thị trường ưa chuộng.

                                        

 

 

Xoài Thái có thể cho trái sau 24 tháng trồng, năng suất bình quân 40 tấn trái/ha  vào năm thứ 5, ăn chín có chất lượng dẽo, ngọt, thơm nhất. Nhu cầu thị trường ăn tươi, làm nguyên liệu cho các nhà máy chế biến xuất khẩu lớn.

 Cây chống chịu sâu bệnh tốt. Sâu đục cành, sâu ăn lá non, rầy mềm và rệp sáp là những đối tượng gây hại thường xuyên nhưng không nguy hiểm. Sâu đụt trái non và ruồi vàng có thể khống chế bằng cách bao trái vào giai đoạn sau khi trái rụng sinh lý. Mùa mưa lá non và trái có thể bị bệnh thán thư, nhưng có thể phòng bằng cách tỉa cành tạo tán và khống chế bằng thuốc bảo vệ thực vật.

0752 215 849

0908 497 864

Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON

Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON

Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON

Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON

Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON
Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON