CÂY GIỐNG DUY HIỀN | CÂY GIỐNG, CHỢ LÁCH, BẾN TRE
Nivo Slider Demo
Vú sữa bơ hồng

 Hiện nay có khoảng 04 loại vú sữa bơ đang lưu hành, nhưng chỉ có giống bơ hồng là vượt trội

                                              

 

Sau khi trồng từ 02 năm đến 02 năm rưỡi là cho trái

Năng suất cao, chất lượng rất ngon ( ngọt dậm, có vị béo)

Ngoại hình trái đẹp, khi chín da trái màu hồng

Dễ trồng, dễ chăm sóc, số lượng cây cho trái còn khiêm tốn nên tiêu thụ chủ yếu trong nước. Hiệp hội trái  cây Việt Nam khẳng định chất lượng trái có triển vọng xuất khẩu.

 

0752 215 849

0908 497 864

Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON

Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON

Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON

Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON

Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON
Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON