CÂY GIỐNG DUY HIỀN | CÂY GIỐNG, CHỢ LÁCH, BẾN TRE
Nivo Slider Demo
Mít nghệ siêu sớm (Changai)

 

Mít nghệ siêu sớm (Changai)  là giống cây dễ trồng, ít công chăm sóc, không cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thời gian sinh trưởng ngắn, cho thu hoạch nhanh, năng suất cao, đậu trái quanh năm, múi mọng và giòn ngọt, đặc biệt cây trồng phù hợp với vùng đất đồi. Giống mít hiện nay đang bán tại cơ sở Duy Hiền là giống ghép và cho quả quanh năm và chỉ 2 năm sau là bắt đầu cho quả.

                           

             

 

Cây mít nghệ siêu sớm (Changai) rất dễ tính, nên có thể trồng ở vùng đất khô hạn, nghèo dinh dưỡng, sớm ra hoa trái, năng suất rất cao, có thị trường tiêu thụ ổn định, nên nông dân có thể trồng xen vào vườn cam, quýt, tiêu, cà phê … nhằm phòng chóng rủi ro.

Trồng mít nghệ siêu sớm (Changai) với qui mô nhất định có thể hình thành tổ hợp kinh tế khép kín: trồng trọt, chế biến, dịch vụ, chăn nuôi, thuỷ sản, ... là cơ hội đưa công nghệ tiên tiến về với nông thôn.

0752 215 849

0908 497 864

Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON

Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON

Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON

Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON

Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON
Cây giống Duy Hiền, CAY GIONG CHO LACH, CAY GIONG BEN TRE, CAY GIONG CAI MON